ל = פ    לינגווה (שפה) = פיזיקליות
L= F    Language = Fizikaliti (physicality)

כל מה שאנחנו רואים סביבנו במציאות הפיזית התהווה משילוב של שפת הבורא הנשגב, הטוב, אוהב ומיטיב, אהבה הדיווין, יחד עם שפתם של הנבראים.

לכל הוורדים (מילים) בשפה הסמלית יש כוח אנרגטי עצום.

כאשר וורד חדש מתווסף לשפה שלנו, הוא יוצר שינויים או חידושים, וכאשר אנחנו מפסיקים לומר וורד מסוים הוא מפסיק להתקיים במציאות הפיזית שלנו.

המציאות הפיזית האדירה שאהבה הדיווין אמר והיווה, מושלמת, פנטסטית ומרהיבה ביופייה!

השפות שאנחנו הפקנו ודיברנו לאורך האבולוציה שלנו יצרו דברים מרהיבים והישגים נפלאים, אך גם פגמים רבים.

ברגע שוורדים או שמות מסוימים מוגדרים בכל שפה סמלית, ואנחנו מדברים אותם, הם משנים את הרצף הגנטי ומציאות הפיזית שאהבה הדיווין אמר והיווה תחילה.

הופעתה של שפה חדשה, תמיד באה יחד עם מראה פיזי חדש.

דוגמה טובה לתופעה זו ניתן לראות באוסטרליה, כמו גם באיי גלפגוס, מדגסקר ואיים מבודדים אחרים.

שם חיים וגדלים מספר בעלי חיים וצמחים ייחודיים ויוצאי דופן, לאחר שפיתחו שפות ייחודיות משלהם בשל היותם מבודדים לחלוטין מספישים (מינים) אחרים במשך שנים רבות.

השפות השונות המדוברות על הפלנטה שלנו תואמות להבדלים הגנטיים הקיימים בינינו. שינויים אלה מתבטאים בתכונות כמו גווני עור שונים, צורות עיניים, טקסטורות שיער ועוד…

כל מה שקיים במציאות הפיזית שלנו הוא שילוב של שפת הבורא אהבה הדיווין (שמו ותוארו), יחד עם שפותיהם של אלה שנבראו.

באופן קולקטיבי בכוחה של השפה האונטליג’ונטית (אינטליגנטית) ליצור שינויים ברצף הגנטי שאהבה הדיווין אמר והיווה תחילה במושלמות.

אנחנו האומנים והבמאים של תסריט חיינו.

באפשרותנו לשנות את השפה שאנחנו מדברים, ובהתאם לכך, לשנות את המבנה הגנטי שלנו והמציאות הפיזית בה אנחנו חיים לפי רצוננו.

השאיפה כמובן, היא לדבר בשפת אהבה הדיווין, שפה ניטרלית, טובה ואוהבת, מיטיבה ומקדמת, ולחיות חיי אינסוף אוטופיים, מאושרים ביקום כפי שאנחנו אמורים לחיות.

Everything that we see around us in physical reality was created by a combination of the language of Aahava the Divine, together with the languages of those who were created.

Every word that is spoken in the symbolic language has enormous energetic power.

When a new word is added to our language, it creates changes or innovations, and when we stop saying a certain word it stops existing in our physical reality.

The great physical reality that Aahava the Divine said and brought into being, is perfect and complete, fantastic and spectacular in its beauty!

Throughout our evolution, our languages created both remarkable creations and wonderful achievements, but also many imperfections.

Once certain words or names are defined in any symbolic language, and we speak them, they begin to make changes to our genetic sequence, the environment and physical reality that Aahava the Divine first said and brought into being.

The emergence of a new language always comes together with a new physical appearance.

A good example of this phenomenon can be seen in Australia, as well as in the Galapagos Islands, Madagascar and other isolated islands. There a number of unique and unusual animals and plants live and grow, having developed their own unique languages due to being completely isolated from other species for many years.

The different languages spoken on our planet correspond to the genetic differences that exist between us. These variations manifest in traits such as different skin tones, eye shapes, hair textures, and more…

Everything that exists in our physical reality is the manifestation of the language of Aahava the divine creator (his name and title), together with the languages of those who were created.

Collectively the ontelijontic language has the power to make changes to the perfect genetic sequence that Aahava the Divine first said and brought into being in perfection.

We are the artists and directors of our lives script.

We can change the language we speak, and accordingly, change the genetic structure and the physical reality in which we live according to our will.

The aspiration is of course, to speak the divine Aahava (love) language, a neutral language, good and loving, benevolent and advancing, and live a happy infinite utopian life as we are supposed to live.