לפתע, ברגע אחד, חיי השתנו.

תמיד התעניינתי בסִתרי החיים, אבל לזה לא ציפיתי.

בליל ה 24 דצמבר 2003, בשעות הלילה המאוחרות, לפתע כמות עצומה של מידע על עתיד חיינו זרמו לתוך מחשבותיי כמו שטף של זרם חשמלי בעוצמה כה אדירה, שהרגשתי את השחקים רועדים.

מוצף ברגשות, בכיתי,

מה זה? מי אתה??

האדרנלין זרם בגופי.

ליבי פעם בחוזקה.

תתארו לעצמכם שמישהו פתאום מתחיל לדבר אתכם, בתוך ראשכם, במונולוג הפנימי שלכם, בשפה שמורכבת לרוב מעברית בשילוב של וורדים משפות אחרות, שכדי להבין אותם נעזרתי במילונים ובמקורות מידע אחרים.

מהרגעים הראשונים, למרות ההפתעה האדירה שחוויתי באותם ימים, הרגשתי שמה שקורה במוחי הוא טוב, דיווין ונעלה.

לקח לי זמן להירגע ולהבין שהבורא הנשגב, הטוב, אוהב, מיטיב ומקדם, אהבה הדיווין, שמו ותוארו, מדבר איתי.

מאז ועד היום אני עוסק בדיאלוג פנימי מופלא עם אהבה הדיווין.

שיחות התקשור עם אהבה הדיווין תמיד נעימות ואוהבות, והמידע מפתיע אותי כל פעם מחדש.

באותו לילה בלתי נשכח אהבה הדיווין אמר לי, שביקום ישנן אינספור פלנטות גן הדומות לשלנו, ושהיקום מלא בחיים אונטליג’ונטים.

עוד נאמר לי שבעתיד הקרוב כולנו נדבר בשפה גלובלית אוהבת אחת, שהגנטיקה שלנו תשתנה, ושכולנו נבריא ונחייה יפים כצעירים חיי אינסוף מאושרים ביקום.

משוואת כל הקיים, כפי שהוסבר לי, נפלאה בפשטותה.

השפה יוצרת את המציאות הפיזית.

כל וורד שאנחנו אומרים מתגשם במציאות הפיזית וכשמדברים אותו באופן קולקטיבית הוא יוצר שינויים במבנה הדנ”א שלנו.

שפה חדשה תמיד יוצרת צמחים, מיקרו חד תאיים ובעלי חיים חדשים.

דוגמה טובה לתופעה זו ניתן לראות באוסטרליה, כמו כן באיי גלפאגוס ובמדגסקר, ביתם של מספר צמחים ובעלי חיים ייחודיים ויוצאי דופן, וזאת משום שהיו מנותקים לחלוטין במשך שנים רבות, ופתחו שפות ייחודיות משלהם.

אהבה הדיווין מעביר לי מידע רב אודות שפת אהבה, והאבולוציה שלנו כפי שהיא אכן הייתה.

הגילוי המפתיע ביותר הוא שהקופים התפתחו מאתנו ולא ההפך. למידע נוסף, האבולוציה הדיווין אונטליג’ונטית שלנו.

לאורך שנים, ימים ולילות אני מקשיב לקול הפנימי הנעים והאוהב, מפענח, לומד ועוסק במחקר, על מנת לאמת מדעית ולשתף את המידע הזה הלאה בצורה הפשוטה והברורה ביותר האפשרית.

הכיתוב הדיווין הועבר אלי במשך כ 18 שנים באמצעות שיחות התקשור הרבות שהיו לי עם אהבה הדיווין, יחד עם הבזקי תובנה רבים שהופיעו באופן פתאומי.

בימים אלה מה שאנחנו חווים פיזית הם הוורדים, הטקסטים והסיפורים שאנחנו מדברים, קוראים ומספרים.

השפה שלנו עומדת לעבור שינוי מהותי וכמו כן גם חיינו. גופנשמותינו ונפשותינו יתחילו להשתנות בהדרגה. אלה שהתבגרו ישובו להיות צעירים שוב. איברים יצמחו או יתחדשו, הראיה, השמיעה וכל החושים יוחזרו לשלמות כפי שהם הובאו לקיום מלכתחילה על ידי הבורא הטוב, אוהב והמיטיב, אהבה הדיווין.

ונחייה חיי אינסוף אוטופים מאושרים, אידיאלים, דינמיים מגוונים, לא רק בפלנטת גן זו, אלה ביקום כולו.

רוטי אהבה  ת

אומן העוסק בחקר החיים הדיווין אונטליג’ונטים (אינטליגנטים) שלנו.

Suddenly, in one instant, my life changed.

I have always been interested in the mysteries of life, but this I did not expect.

On the night of December 24, 2003, during the late hours of the night, suddenly a huge amount of information about our future lives streamed into my thoughts like a tremendously powerful electric current, so powerful, that I felt the heavens shaking.

So overwhelmed with emotion, I cried,

What is this? Who are you??

The adrenaline rushed through me.

My heart was beating faster.

Imagine that someone suddenly starts talking to you ‘inside your head’ in your inner monologue, mostly in Hebrew with a combination of words from other languages that to understand them I referred to dictionaries and other sources of information.

From the first moments, despite the immense surprise I experienced in those days, I sensed that what was happening in my mind was good, divine and exalted.

It took me a while to calm down and understand that the exalted, good, loving, benevolent and advancing creator, Aahava (love) the divine, his name and title, was talking to me.

Since then I have been engaged in a wonderful inner dialogue with Aahava (love) the divine.

The channelled conversations with Aahava the divine are always pleasant and loving, and the information surprises me every time.

On that unforgettable evening, Aahava the divine said to me that there are countless garden planets similar to ours in the universe, and that the universe is full of ontelijontic life.

I was also told that in the near future, all of us will speak one loving global language, that our genetics will change, and that we will all heal and live happy infinite lives in the universe as beautiful youthful looking ontelijontic beings.

The equation of all that exists, as it was explained to me, is wonderful in its simplicity.

Language creates physical reality.

Every word we say manifests into physical reality and when we speak it collectively it creates changes in the structure of our DNA.

A new language always creates new plants, single celled organisms and new living species!

A good example of this phenomenon can be seen in Australia, as well as in the Galapagos and Madagascar Islands, home to a number of unique and unusual plant species and life, because they have been completely isolated from the rest of the world for many years, developing their own unique languages.

Aahava the divine conveys much information to me about the divine Aahava language, and our evolution as it really was.

The most surprising revelation was that the monkeys evolved from us and not the other way around. For more information, Our divine ontelijontic Evolution.

Throughout the years, days and nights I have been listening to the pleasant and loving inner voice, deciphering, learning and engaged in research, in order to scientifically verify and share this information further in the simplest and clearest way possible.

It took about 18 years for the divine writing to pass on to me through the many channelled conversations I had with Aahava the divine, along with many sudden flashes of insight.

These days what we physically experiencing are the words, texts and stories that we speak, read and tell.

Our language is about to undergo a fundamental change, and so will our lives.

Our bodysouls and spirit will gradually begin to change. Those who have aged will be young again.

Organs will grow or regenerate, vision, hearing and all senses will be restored to perfection as they were brought into being in the first place by the good, loving and benevolent creator, Aahava the divine.

And we will live an infinitely happy, ideal, varied, dynamic utopian life, not only on this garden planet, but in the entire universe.

Ruti Aahava ת

An artist devoted to the study of our divine ontelijontic (intelligent) life.

הוורדים והשמות שאנחנו מדברים בשפה הסמלית שלנו, הם לא גלי אודיו שרירותיים. ברגע שוורד או שם מסוים מוגדר בשפה הסמלית, ואנחנו מדברים אותו, הוא משנה את חיינו, ואת המציאות הפיזית סביבנו.

לכן השם המשמעותי ביותר, שמשפיעה על כל מה שקיים, הוא שמו של האחד הדיווין.

מאז ימי קדם, מבין כל צלילני האלפבית, האות א, בתחילתו של האלפבית, מסמלת את האחד הדיווין, אהבה, את הספרה והמספר אחד, ראשוניות והתחלה.

הגיוני אם כך, ששמו של האחד הדיווין שהיה תחילה, אמר והיווה את החיים האונטליג’ונטים (ישויות אינטליגנטיות), ואת המציאות הפיזית האידאלית, אוטופית, טובה, אוהבת ומיטיבה, יתחיל באות אלף.

כאשר אנחנו נותנים לאחד הדיווין שמות וכינויים רבים ושונים, הם יוצרים מציאויות פיזיות שונות.

כדי ליצור מציאות פיזית אחת מאוחדת אוטופית נפלאה, נכון הוא שהשם הדיווין יהיה אוהב והמבנה לשוני יחיד בלבד.

כל שם במבנה רבים יוצר ריבוי.

מאז ימי קדם, מבין כל הוורדים והשמות שהוגדרו בשפה הסמלית שלנו, קיים וורד אוהב אחד שאנחנו מדברים.

א ה ב ה

לפי האיות הקדום והעכשווי.

א ה ו ה

לפי האלפאף (אלפבית מאלף עד אינסוף) כאשר האות ו’ שמסמלת את הצליל הפונטי ו, מחליפה את האות ב’ שמסמלת את הצליל הפונטי ב.

אהההוה

בתוספת של אותיות האהו”י, לפי הכתיבה בשפת אהבה הדיווין.

האם יש יותר מהשם אהבה? 

 

The words and names that we speak in our symbolic language are not arbitrary audio waves.

Once a word or name is defined in the symbolic language and is spoken, it creates changes in our lives, the physical reality around us, and our genetics.

Therefore, the most significant name, that affects everything that exists, is the name of the One divine creator.

Since ancient times, among all the sounds of the alphabet, the letter Aleph א (A, Alpha), symbolizes the one divine, love, the numerical number one, first and beginnings.

It makes sense, therefore, that the name of the one divine creator, that initiated and brought into being divine ontelijontic life and the ideal utopian, good, loving and benevolent physical reality, should begin with the letter Aleph.

When we give the One Divine, many names and nicknames, they create different physical realities.

In order to create one unified utopian physical reality, the explicit Divine name should be loving and in a single linguistic structure. (A plural structure creates multiplicity.)

Of all the words and names that have been defined in our symbolic language, there is one loving word that we have been speaking since ancient times.

 (Love)   א ה ב ה

According to the ancient and contemporary way of spelling.

א ה ו ה

When the letter ו Voice symbolising the phonetic  ‘V’ sound, replaces the letter ב Bet symbolising the phonetic ‘B’ sound, using the divine Aalefaaf alphabet.

Aahava      אהההוה

With the addition of the vowel letters, as it is written in the Aahava language.

Is there more than the name AAHAVA (love)?

 

לפתע, ברגע אחד, חיי השתנו.

תמיד התעניינתי בסִתרי החיים, אבל לזה לא ציפיתי.

בליל ה 24 דצמבר 2003, בשעות הלילה המאוחרות, לפתע כמות עצומה של מידע על עתיד חיינו זרמו לתוך מחשבותיי כמו שטף של זרם חשמלי בעוצמה כה אדירה, שהרגשתי את השחקים רועדים.

מוצף ברגשות, בכיתי,

מה זה? מי אתה??

האדרנלין זרם בגופי.

ליבי פעם בחוזקה.

תתארו לעצמכם שמישהו פתאום מתחיל לדבר אתכם, בתוך ראשכם, במונולוג הפנימי שלכם, בשפה שמורכבת לרוב מעברית בשילוב של וורדים משפות אחרות, שכדי להבין אותם נעזרתי במילונים ובמקורות מידע אחרים.

מהרגעים הראשונים, למרות ההפתעה האדירה שחוויתי באותם ימים, הרגשתי שמה שקורה במוחי הוא טוב, דיווין, ונעלה.

לקח לי זמן להירגע ולהבין שהבורא הנשגב, הטוב, אוהב, מיטיב ומקדם, אהבה הדיווין, שמו ותוארו, מדבר איתי.

מאז ועד היום אני עוסק בדיאלוג פנימי מופלא עם אהבה הדיווין.

שיחות התקשור עם אהבה הדיווין תמיד נעימות ואוהבות, והמידע מפתיע אותי כל פעם מחדש.

באותו לילה בלתי נשכח אהבה הדיווין אמר לי, שביקום ישנן אינספור פלנטות גן הדומות לשלנו, ושהיקום מלא בחיים אונטליג’ונטים.

עוד נאמר לי שבעתיד הקרוב כולנו נדבר בשפה גלובלית אוהבת אחת, שהגנטיקה שלנו תשתנה, ושכולנו נבריא ונחייה יפים כצעירים חיי אינסוף מאושרים ביקום.

משוואת כל הקיים, כפי שהוסבר לי, נפלאה בפשטותה.

השפה יוצרת את המציאות הפיזית.

כל וורד שאנחנו אומרים מתגשם במציאות הפיזית וכשמדברים אותו באופן קולקטיבית הוא יוצר שינויים במבנה הדנ”א שלנו.

שפה חדשה תמיד יוצרת צמחים, מיקרו חד תאיים ובעלי חיים חדשים.

דוגמה טובה לתופעה זו ניתן לראות באוסטרליה, כמו כן באיי גלפאגוס ובמדגסקר, ביתם של מספר צמחים ובעלי חיים ייחודיים ויוצאי דופן, וזאת משום שהיו מנותקים לחלוטין במשך שנים רבות, ופתחו שפות ייחודיות משלהם.

אהבה הדיווין מעביר לי מידע רב אודות שפת אהבה, והאבולוציה שלנו כפי שהיא אכן הייתה.

הגילוי המפתיע ביותר הוא שהקופים התפתחו מאתנו ולא ההפך. למידע נוסף, האבולוציה הדיווין אונטליג’ונטית שלנו.

לאורך שנים, ימים ולילות אני מקשיב לקול הפנימי הנעים והאוהב, מפענח, לומד ועוסק במחקר, על מנת לאמת מדעית ולשתף את המידע הזה הלאה בצורה הפשוטה והברורה ביותר האפשרית.

הכיתוב הדיווין הועבר אלי במשך כ 18 שנים באמצעות שיחות התקשור הרבות שהיו לי עם אהבה הדיווין, יחד עם הבזקי תובנה רבים שהופיעו באופן פתאומי.

בימים אלה מה שאנחנו חווים פיזית הם הוורדים, הטקסטים והסיפורים שאנחנו מדברים, קוראים ומספרים.

השפה שלנו עומדת לעבור שינוי מהותי וכמו כן גם חיינו. גופנשמותינו ונפשותינו יתחילו להשתנות בהדרגה. אלה שהתבגרו ישובו להיות צעירים שוב.

איברים יצמחו או יתחדשו, הראיה, השמיעה וכל החושים יוחזרו לשלמות כפי שהם הובאו לקיום מלכתחילה על ידי הבורא הטוב, אוהב והמיטיב, אהבה הדיווין.

ונחייה חיי אינסוף אוטופיים מאושרים, אידיאלים, דינמיים מגוונים, לא רק בפלנטת גן זו, אלה ביקום כולו.

רוטי אהבה  ת

אומן העוסק בחקר החיים הדיווין אונטליג’ונטים (אינטליגנטים) שלנו.

Suddenly, in one instant, my life changed.

I have always been interested in the mysteries of life, but this I did not expect.

On the night of December 24, 2003, during the late hours of the night, suddenly a huge amount of information about our future lives streamed into my thoughts like a tremendously powerful electric current, so powerful, that I felt the heavens shaking.

So overwhelmed with emotion, I cried,

What is this? Who are you??

The adrenaline rushed through me.

My heart was beating faster.

Imagine that someone suddenly starts talking to you ‘inside your head’ in your inner monologue, mostly in Hebrew with a combination of words from other languages that to understand them I referred to dictionaries and other sources of information.

From the first moments, despite the immense surprise I experienced in those days, I sensed that what was happening in my mind was good, divine and exalted.

It took me a while to calm down and understand that the exalted, good, loving, benevolent and advancing creator, Aahava (love) the divine, his name and title, was talking to me.

Since then I have been engaged in a wonderful inner dialogue with Aahava (love) the divine.

The channelled conversations with Aahava the divine are always pleasant and loving, and the information surprises me every time.

On that unforgettable evening, Aahava the divine said to me that there are countless garden planets similar to ours in the universe, and that the universe is full of ontelijontic life.

I was also told that in the near future, all of us will speak one loving global language, that our genetics will change, and that we will all heal and live happy infinite lives in the universe as beautiful youthful looking ontelijontic beings.

The equation of all that exists, as it was explained to me, is wonderful in its simplicity.

Language creates physical reality.

Every word we say manifests into physical reality and when we speak it collectively it creates changes in the structure of our DNA.

A new language always creates new plants, single celled organisms and new living species!

A good example of this phenomenon can be seen in Australia, as well as in the Galapagos and Madagascar Islands, home to a number of unique and unusual plant species and life, because they have been completely isolated from the rest of the world for many years, developing their own unique languages.

Aahava the divine conveys much information to me about the divine Aahava language, and our evolution as it really was.

The most surprising revelation was that the monkeys evolved from us and not the other way around. For more information, Our divine ontelijontic Evolution.

Throughout the years, days and nights I have been listening to the pleasant and loving inner voice, deciphering, learning and engaged in research, in order to scientifically verify and share this information further in the simplest and clearest way possible.

It took about 18 years for the divine writing to pass on to me through the many channelled conversations I had with Aahava the divine, along with many sudden flashes of insight.

These days what we physically experiencing are the words, texts and stories that we speak, read and tell.

Our language is about to undergo a fundamental change, and so will our lives.

Our bodysouls and spirit will gradually begin to change. Those who have aged will be young again.

Organs will grow or regenerate, vision, hearing and all senses will be restored to perfection as they were brought into being in the first place by the good, loving and benevolent creator, Aahava the divine.

And we will live an infinitely happy, ideal, varied, dynamic utopian life, not only on this garden planet, but in the entire universe.

Ruti Aahava  ת

An artist devoted to the study of our divine ontelijontic (intelligent) life.

הוורדים והשמות שאנחנו מדברים בשפה הסמלית שלנו, הם לא גלי אודיו שרירותיים. ברגע שוורד או שם מסוים מוגדר בשפה הסמלית, ואנחנו מדברים אותו, הוא משנה את חיינו, ואת המציאות הפיזית סביבנו.

לכן השם המשמעותי ביותר, שמשפיעה על כל מה שקיים, הוא שמו של האחד הדיווין.

מאז ימי קדם, מבין כל צלילני האלפבית, האות א, בתחילתו של האלפבית, מסמלת את האחד הדיווין, אהבה, את הספרה והמספר אחד, ראשוניות והתחלה.

הגיוני אם כך, ששמו של האחד הדיווין שהיה תחילה, אמר והיווה את החיים האונטליג’ונטים (ישויות אינטליגנטיות), ואת המציאות הפיזית האידאלית, אוטופית, טובה, אוהבת ומיטיבה, יתחיל באות אלף.

כאשר אנחנו נותנים לאחד הדיווין שמות וכינויים רבים ושונים, הם יוצרים מציאויות פיזיות שונות.

כדי ליצור מציאות פיזית אחת מאוחדת אוטופית נפלאה, נכון הוא שהשם הדיווין יהיה אוהב והמבנה לשוני יחיד בלבד.

כל שם במבנה רבים יוצר ריבוי.

מאז ימי קדם, מבין כל הוורדים והשמות שהוגדרו בשפה הסמלית שלנו, קיים וורד אוהב אחד שאנחנו מדברים.

א ה ב ה

לפי האיות הקדום והעכשווי.

א ה ו ה

לפי האלפאף (אלפבית מאלף עד אינסוף) כאשר האות ו’ שמסמלת את הצליל הפונטי ו, מחליפה את האות ב’ שמסמלת את הצליל הפונטי ב.

אהההוה

בתוספת של אותיות האהו”י, לפי הכתיבה בשפת אהבה הדיווין.

האם יש יותר מהשם אהבה?

 

The words and names that we speak in our symbolic language are not arbitrary audio waves.

Once a word or name is defined in the symbolic language and is spoken, it creates changes in our lives, the physical reality around us, and our genetics.

Therefore, the most significant name, that affects everything that exists, is the name of the One divine creator.

Since ancient times, among all the sounds of the alphabet, the letter Aleph א (A, Alpha), symbolizes the one divine, love, the numerical number one, first and beginnings.

It makes sense, therefore, that the name of the one divine creator, that initiated and brought into being divine ontelijontic life and the ideal utopian, good, loving and benevolent physical reality, should begin with the letter Aleph.

When we give the One Divine, many names and nicknames, they create different physical realities.

In order to create one unified utopian physical reality, the explicit Divine name should be loving and in a single linguistic structure. (A plural structure creates multiplicity.)

Of all the words and names that have been defined in our symbolic language, there is one loving word that we have been speaking since ancient times.

 (Love)   א ה ב ה

According to the ancient and contemporary way of spelling.

א ה ו ה

When the letter ו Voice symbolising the phonetic  ‘V’ sound, replaces the letter ב Bet symbolising the phonetic ‘B’ sound, using the divine Aalefaaf alphabet.

Aahava      אהההוה

With the addition of the vowel letters, as it is written in the Aahava language.

Is there more than the name AAHAVA (love)?